Fraude bij de gemeente Dongeradeel

                             Zie onder Leeuwarder Courant van zaterdag   8-12- 2007.

                           

Gelukkig zijn er nu meer instanties die naar de handel en wandel van de gemeente Dongeradeel op zoek zijn, wat hier van waar is dat zullen we in de toekomst wel lezen.Wat ik niet begrijp dat het Openbaar Ministerie de zaak gaat onderzoeken.

Fouten maakt iedereen, en fouten verzin je niet daar word je op gewezen, en dan ga je met elkaar rond de tafel desnoods met deskundigen, en dan word je gewezen op de gemaakte fouten en zit je dan fout dan geef je dat gewoon toe en herstel je deze fouten en dan is volgens mij de kous af ,  dan pleeg je toch vooraf geen inval ?

En blijkt dan dat de gemeente Dongeradeel die 200.000 euro verschuldigd is aan belasting dan betaal je die toch ? Volgens mij heeft hier geen enkele belastingbetaler van de gemeente Dongeradeel  moeite mee, van waar dan al die drukte? En wat gaat de belastingbetaler van de gemeente Dongeradeel deze onderzoeken nu weer kosten?  

 Ik weet heel zeker dat bij de gemeente Dongeradeel veel corrupte praktijken plaats vinden.

En ik ook al jaren weet wie de dienst uit maakt in Dongeradeel , juist ja burgmeester  Cazemier ondanks dat de wethouders en raadsleden al jaren op de hoogte zijn van deze zwijgcultuur en hier gewoon willen en wetens aan mee doen.

 En ook nu kunt u dat weer lezen in de Leeuwarder Courant van zaterdag 8 december 2007 dat ook nu weer het gehele personeel en zelfs de raadsleden (Hoe is het mogelijk?) van de gemeente Dongeradeel monddood worden gemaakt ,hebben die dan ook nu weer iets te verbergen? en laten deze personen zich nu allemaal weer monddood maken door deze burgemeester Cazemier.

Volgens mij kan burgm Cazamier en sect Ger Heeringa en raadsgriffier dhr Folbert beter zonder raadsleden een raadsvergadering beleggen, want als je de krant leest zie onder dan bepaald burgm Cazemier waar over wel en niet over gesproken word, of zou dit de enige keer zijn? Ik heb deze ervaring al een aantal jaren met deze bovenstaande heren

Wel vraag ik mij af waarom dat stil zwijgen?

Als je je werk doet zoals het hoort (waar fouten ook bij horen) dan hoef je toch niks te verzwijgen?   En ik zou mij helemaal geen zwijgplicht laten opleggen door een burgm Cazemier, want nu denk je als je de krant leest, zou er dan toch iets aan de hand zijn met fraude in de gemeente Dongeradeel?  De zelfde praktijken hanteert secretaris Ger Heeringa deze maakt het gehele gemeentelijk apparaat van de gemeente Dongeradeel monddood, en als je hem hierop aanspreekt valt hij je aan en begint hard te schreeuwen zie en klik op   Aanvaring  Ger Heeringa.

 Deze secretaris Ger Heeringa vertrekt nu binnenkort naar de gemeente Boarnsterhim ,dus afwachten welke praktijken hij daar hanteert,u leest het allemaal op mijn site.

En klik boven op diverse onderwerpen onder op

Dit is ook burgemeester Cazemier

Waarschuwingen aan burgmeester Cazemier

Aanvaring met secretaris Ger Heeringa

Reacties   enz enz.      

Dan word u nu wel duidelijk wat hier aan de hand is met de gemeente Dongeradeel Dokkum.

En ik mijn onderzoek ben gestart in 1999 nadat ik   de eerste brief van J de Vries  ontving , klik op de link De eerste brief van je de Vries, en vanaf 1980 heb ik alles nagetrokken welke praktijken zowel de ( gangmaker) het ex raadslid  Jentje deVries als de gemeente Dongeradeel onder aanvoering van burgmeester Cazemier hanteren .

Lvd Meulen   Grytmanswei 4 Niawier     9138 TD  Mail  lolkevandermeulen@hotmail.com

Een gewaarschuwd man telt voor twee  

Word vervolgd,

                                                       Naar boven