Niemand weet het  link 201

 

Rechters, Advocaten, Notarissen en Deurwaarders niemand weet het.

 

Wist ik maar waar ik schuldig aan ben dan gaan we dat controleren maar ook dat wil niemand

klik op   Mijn Voorstel  link 51

     

Vervolg van link 138, klik eerst op  Waterschilden en Drukwanden lees onderstaande brieven.

Wat vind u klik op  Het minst Belastende  ? link 198.

 

De namen onder deze link 201 waren het met mij eens, als je grond tegen de muren van je buren werkt moet je dat weer verwijderen, lees onderstaande  brief 22 punt 1 en 2.

De heer Jentje de Vries neemt iedereen in de maling.  (Op 1 na)

Zelfs zijn gezin en Vrienden klik op Getuigenverklaringen

 

Wel ben ik daar nu bijna 13 jaar de dupe van.

Weet hij,en zijn advocaat Machiels wel wat Waterschilden en Drukwanden zijn ?

Een tekening heb ik hiervan nooit ontvangen sinds het jaar 2000.lees onderstaande brief 100

Ook mijn 7 ex advocaten lukt dit niet.,wel kwamen de deurwaarders langs,om met de notarissen Hellema en Helmig mijn huis (2x) te veilen zie onderstaande brieven 95 en 100

 

Hieronder de namen *** die ter plaatse zijn geweest, telefonisch of schriftelijk op de hoogte heb gesteld,ook deze heren weten niet wat  Waterschilden en drukwanden zijn, en de rechters die het ook niet weten,veroordelen mij, als ik niet toesta dat deze z.g.n. Waterschilden en drukwanden worden aangebracht door  klik op Oplichters dan word mijn huis (2x) geveild.

Klik op zes advocaten lukt het niet link 103. 

 

Dit zijn de heren:

Burgemeester Cazemier  nu burgemeester in Dinkelland *** klik op  Cazemier link 2

Burgemeester Tom Baas wou niet langs komen.

Dhr De Haan ex wethouder  Lemsterland ***

Rechter Giltay ***

Rechter Arjen van der Meer klik op: Wie is gestoord link 57

De Haan advocaten  de heren Sleijfer, Bustin en van der Wal ***

Van der Hoef advocaten  Bergum  Henk de Jong ***

Advocaat  Brandsma  Lemmer ***

Advocaat  Wiarda  Oranjewoud ***

Advocaat  Evert Franken te Franeker (16) keer geweeest *** klik op Vervolg 7de advocaat  link 192.

Advocaat van Jentje en Ria de Vries dhr Machiels uit Drachten sinds het jaar 2000 ***.  

De heren Pultrum en De Haan  Lemmer ***

 

 

Gemeente Dongeradeel:

De heren van Bouw en Woning toezicht

Tamminga, Jaap de Jong, Schipper, Jilderda  enz ***

Ex Wethouder Klaas de Graaf  (meerdere malen geweest) mocht niets zeggen ***

Wethouder A.van der Ploeg (meerdere malen geweest) weet ook niet waar ik schuldig aan ben ***.

Dhr Ger Heeringa gemeentesecretaris wou niet langs komen,had het mij wel toegezegd.   

De heren van Raad van Discipline weten ook niet wat Waterschilden en Drukwanden en ook de heren van Hof van Discipline weten het niet.

Notaris Hellema (dhr Idema (kandidaat notaris) te Dokkum *** (zou mijn huis veilen)

Notaris Helmig  te Haarlem zou voor de 2x keer mijn huis veilen,

 

Politie van Dokkum Jan De Joode Klontje Japke Kroes enz ***

Recherche de heren Kloetstra en Heeger ***

Politie de Walle te Buitenpost  Bracht mij in de Cel. klik op Cazemier  link 2

Dhr Hanssen van de Rijksrecherche (mocht niets onderzoeken)

De Nationale Ombudsman, liet mij weten, U bent hier aan het verkeerde adres.

Ex wethouder Rudolf Boersma PVDA ***

Raadsleden en ex raadsleden van het CDA,VVD, FNP ,PVDA (zwijgers en meelopers)

Deurwaarders Kroes en Flikkema de heren

Meindert Oosterhof. ***

mr.Gaston Alexander Grobbee  ***

Deurwaarders  GDW de heren de Jager en de Veen ***

 

Klik ook op:

Mening Deskundige  link 59   dhr. Rijpsra *** deskundig bij uitstek.

Op zoek naar 8ste advocaat  link 200

 

Binnenkort veel meer namen die dit corrupte spel hebben meegespeeld.

en niet weten wat Waterschilden en Drukwanden zijn, maar het wel met mij eens zijn als je grond tegen de muren van je buren werkt moet je dat weer verwijderen,dat is het Minst Belastende.

 

Ex wethouder Lalkens (CDA) wou niet meewerken aan  het programma van de Rijdende Rechter

zijn antwoord was,wij hebben het recht dit te weigeren.

Dan was er in het jaar 2000 al duidelijkheid geweest.

 

Burgemeester Cazemier wou niet dat ik ook het gesprek wat ik met hem had opnam, hij antwoordde dan stop ik onmiddellijk met dit gesprek, ik liet hem weten, we hebben hier toch geen geheimen? 

 

Had burg Cazemier geluisterd naar wat ex burg. Dhr. Middel schrijft in brief 53

klik op .Waarschuwing aan Cazemier link 8 ook dan was het niet tot deze affaire gekomen.

 

Ex wethouder CDA dhr Appelhof (zoon van een dominee) antwoordde mij telefonisch ,u bent onschuldig maar we lossen uw probleem niet op, want dan moeten we allemaal een stap terug doen en daar passen we voor.

Raadslid Pieter Braaksma FNP *** wou geen gesprek met de Vries,wist ook niet waar ik schuldig aan was.

Ex raadslid Hiemstra CDA ***meerdere malen geweest maar ook hij zweeg net al de anderen.

Rendert Algra is 2x geweest *** ook hij wist niet waar ik schuldig aan ben

zie   www.dedoorzetter.nl  lees de linken 70,71 en 72.

 

Ook de buurtagenten Buiter en Tuininga wilden niet langs komen in 2002 hadden nog nooit van waterschilden en drukwanden gehoord , wel vroegen ze, hier moet toch een vergunning voor zijn er word toch met bitumen gewerkt ? Nooit weer iets gehoord van deze heren.

Volgens mij had het toen opgelost kunnen worden de leugens van Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels uit Drachten nu zijn we 2012.

 

Journalist  Willem de Boer *** en  bovenstaande heren  klik op: Leeuwarder Courant  link 85.

Hier leest u ook de mening van  Omrop Fryslan *** 1x geweest met camera. 

Ondanks dat iedereen wist van bovenstaande maken ze dhr. Jentje de Vries raadslid CDA in 2002 dat geduurd heeft tot 2006. klik op Normen en Waarden  link 9

Jelle de Vries CDA meende een oplossing te hebben, door mijn brieven 7 stuks te vernietigen, hij is nog steeds fractievoorzitter CDA gemeente Ferwerderadeel klik op Normen en Waarden en lees de brieven 51 en 52. Machielsde adv van de Vries liet de rechter in 2007 weten, Ik ben zo moe van deze zaak, hoe is het mogelijk, in heb hem in het jaar 2000 al gewaarschuwd voorde Vries maar ik kreeg de volgende reacties .hij dreigde met de politie. Klik op Vervolg onzin advocaat Machiels.

 

Zesde Advocaat  Henk de Jong.

Deze was het direct duidelijk toen hij ter plaatse kwam, en ik hem de hoogte van mijn gebouwen aan de hand van mijn vergunningen en bouwtekeningen liet zien, en gaf aan dat alles berust op leugens en bedrog van de Vries en zijn advocaat Machiels

En een kort geding of herziening zou aanvragen

Maar ook deze advocaat speel de corrupte spel mee.

U leest het als u klikt op   Advokaat Henk de Jong  link 114

 

 

UNIVE verzekerd leugenaars.

 

klik op:  UNIVE  Kasteleijn de Meer.  Link 87

en op   Juristen  UNIVE   (SUR)          link 155

 

Al mijn  7ex advocaten die op deze steekkar liggen, klik op: Klein Probleem op Steekkar link 89 kunnen de rechters in bijna 13 jaar niet uitleggen wat het minst belastende is.

 klik op   Minst belastende  link 198

 

Ook  dhr. AHJ. Schutte raadslid Lokaal Dinkelland heb ik 2x telefonisch op de hoogte gesteld van de praktijken van dhr. Cazemier , deze gaf aan als u niet stopt ga ik aangifte doen bij de politie ik

zei gaat u dat maar doen misschien komen de praktijken van dhr. Cazemier dan naar buiten

Maar niets weer gehoord van dhr. Schutte en zijn aangifte.

 

Ook dhr. JGA.Kleissen  CDA heb ik telefonisch gesproken

Deze wist helemaal waar ik het over had, hij had ook niets gelezen op het Forum van de gemeente Dinkelland waar ik nu niet meer terecht kan.

Ik verwees hem naar mijn site door te klikken op Dhr.Arnold Tukkers link 128  en link 8

klik op  Waarschuwing aan Cazemier. Maar toen had hij de telefoon al op de haak.

Zijn dit ook klik op de Normen en Waarden van het CDA  link 9 in de gemeente Dinkelland ?

 

Dhr. Arnold Tukkers zijn mening is duidelijk, die heeft volgens mij er vreselijk moeite mee om de waarheid over hun burgemeester Cazemier naar buiten te brengen, net als de media die ook volledig op de hoogte is 

Ik vind het nog steeds nieuws als iemand beschuldigd word dat hij zijn burgemeester dood wil maken.   U leest het als u klikt op  Cazemier link 2   en klikt op Video  link 76.

Bovenstaande  Datum en tijd staan allemaal genoteerd.